شرایط دریافت وام ۲۵ میلیونی تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان

  به گزارش پایگاه خبری عهد کهن، فرزندان بازنشستگان کشوری می‌توانند وام ازدواج ۲۵ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۰درصد دریافت کنند. این تسهیلات با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه (۵ساله) است و پیش بینی می‌شود امکان پرداخت وام به واجدین شرایط حداکثر تاپایان شهریورماه سال جاری فراهم شود. کسانی مشمول دریافت وام ازدواج هستند که