رئیس ستاد انتخابات استان:آمادگی و تجهیز شعب اخذ رأی در خوزستان

  تامین و تجهیز شعب اخذ رأی و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در آن‌ها به خوبی در حال انجام است. به گزارش پایگاه خبری عهد کهن ، رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت: فرآیند‌های انتخابات با نظارت و ارزیابی نهاد‌های متولی به خوبی در حال انجام است و تا کنون اقدامات اجرایی به خوبی انجام شده