جزئیات پرداخت مستمری «بیمه بیکاری»

مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی جزئیات پرداخت مستمری بیمه بیکاری را اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری عهد کهن؛ مهدی شکوری با اشاره به چگونگی پرداخت مستمری بیمه بیکاری، گفت:برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری یک ماه فرصت قانونی وجود دارد. وی افزود: فردی که در فرورودین سال جاری بیکار شده است در