کاهش مصرف برق در صنایع خوزستان

  به گزارش پایگاه خبری عهد کهن ، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، با اشاره به مصوبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ هیات وزیران اظهار داشت: این مصوبه به منظور کاهش و منظم نمودن اعمال خاموشی مشترکان خانگی و تجاری و جلوگیری از خاموشی گسترده در شبکه برق کشور تصویب شده است. علی خدری ادامه