مدیر مخابرات منطقه خوزستان خبر داد:  اجرای طرح منطقی‌شدن هزینه‌ نگهداری تلفن ثابت در خوزستان

مدیر مخابرات منطقه خوزستان از اجرای طرح منطقی شدن هزینه‌های نگهداری خط تلفن ثابت خبر داد و گفت: با استفاده از این طرح عمده مشتریان قبوض ماهانه زیر ۲۰ هزار تومان خواهند داشت.   به گزارش پایگاه خبری عهد کهن،رحیم فلاح زاده، با اشاره به طرح منطقی شدن هزینه‌های نگهداری خط تلفن ثابت اظهار کرد: