هشدار مدیر کل خوزستان از وقوع گرد و خاک در استان

وقوع گرد و خاک هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع گرد و خاک برای ساعاتی از فردا هشدار سطح زرد صادر کرد . به گزارش پایگاه خبری عهد کهن ؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : بنا به اعلام مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک از اواسط وقت فردا توده گرد و خاک با