علی اکبر جمالپور کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر اهواز : مدیریت اهواز نیاز به بازنگری جدی دارد و در نگاه جدید باید فارغ از نگاه قومی اهواز را به متخصصین ارشد امور شهری بسپاریم

  مهندس علی اکبر جمالپور کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر اهواز در گفتگو با پایگاه خبری عهد کهن گفت: اهواز کلانشهری است که می تواند از لحاظ بافت شهری در رده ی چند شهر اول کشور باشد و مردم از زندگی در آن از لحاظ امکانات لذت ببرند اما نگاه قومی و بدور از