عملکرد شرکت مهندسی توسعه نفت (متن) به نام خوزستان به کام تهران

جذب نیروی کارِ بومی در شرکت‌های حوزه‌ نفت و گاز و پتروشیمی در استانهایی چون بوشهر، خوزستان و ایلام، طبق مفهومی موسوم به مسئولیتِ اجتماعیِ صنایع که در همه جای دنیا مرسوم است، امری ضروری است. به نقل از پایگاه خبری خبر فوری؛آیین نامه‌ی اجرایی وزارت نفت می‌گوید: «به هنگام نیاز پیمانکار به نیروی انسانی،