بابک طهماسبی رییس ستاد اصلاح طلبان حامی دکتر محسن رضایی در خوزستان :ستاد مرکزی اصلاح طلبان را طی یکی دو روز آینده در اهواز راه اندازی خواهیم کرد و احکام ستادهای شهرستان ها را نیز طی دو روز آینده منتشر خواهیم نمود

  بابک طهماسبی رییس ستاد اصلاح طلبان حامی دکتر محسن رضایی در خوزستان در گفتگو با پایگاه خبری گفتمان نیوز گفت:ستاد مرکزی اصلاح طلبان را بزودی در اهواز راه اندازی خواهیم کرد و احکام ستادهای شهرستان ها را نیز طی دو روز آینده با توجه به ضیق وقت منتشر خواهیم نمود و ستادهای شهرستان های