مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان عنوان کرد:پیشرفت قابل قبول طرح‌های آبرسانی غدیر و فاضلاب اهواز

روند اجرای طرح‌های خط آبرسانی غدیر در استان خوزستان و همچنین فاضلاب اهواز پیشرفت قابل قبولی داشته است. به گزارش پایگاه خبری عهد کهن ،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت:به دنبال پیگیری‌های وزیر نیرو برای رفع مشکل آب و فاضلاب اهواز و استان هر هفته مدیرعامل آبفای کشور به استان سفر می‌کند. محمدرضا کرمی