یارانه های واریزی در ماه انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری یارانه های واریزی در ماه انتخابات ریاست جمهوری عبارتند از: یارانه معیشتی بنزین و یارانه نقدی است که جزئیات آن را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.   به گزارش پایگاه خبری عهد کهن؛ یارانه های واریزی در ماه انتخابات ریاست جمهوری همان یارانه نقدی و یارانه معیشتی در تاریخ های مقرر به