فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان خبر داد: جلوگیری از ادامه کار کارکنان دولتی و خصوصی بدون کارت واکسیناسیون

قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد مقابله با کرونا در استان خوزستان گفت: از این به بعد، هر کدام از کارکنان ادارات دولتی، بخش‌های خصوصی و دستگاه‌های تابعه، کارت واکسیناسیون نداشته باشند و یا واکسن نزده باشند، از ادامه کار آن‌ها در ادارات جلوگیری می‌شود.   ولی‌اله حیاتی امروز، ۱۲ مهر در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی و