رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان : امسال آغاز فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاریرئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان : امسال آغاز فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری

  فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در استان خوزستان اجرایی می‌شود. به گزارش پایگاه خبری عهد کهن ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: فاز دوم این طرح در استان خوزستان ۲۳۰ هزار هکتار می‌باشد که وزارت نیرو با تخصص آب برای ۲۰۷ هزار هکتار آن موافقت کرده است. خدارحم امیری زاده افزود: برای