چرا مدیران اصفهانی صنعت فولاد به جای اصفهان که معدن فولاد کشور است به خوزستان می آیند؟!

  در حالیکه در استان اصفهان تعداد شرکت های فولادی چند ده تا می باشند که در ذیل همین مطلب نام حداقل سی مجتمع و شرکت فولادی را می بینیم تا به جواب یک چرای بزرگ برسیم. چرا مدیران فولادی اصفهان برای گرفتن پست و سمت هایی چون عضویت هیئت مدیره و معاونت مالی اداری