رئیس هیات مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی منصوب شد

  جناب آقای دکتر شاهرخ موری با سلام و احترام نظر به تعهد تخصص و تجربه ارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان نماینده این شرکت در هیات مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی منصوب می گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال،امور محوله را با رعایت صرفه و صلاح این شرکت در