جذب دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه شهید چمران اهواز

 فراخوان جذب دانشجوی دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری عهد کهن: دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام کرد: در راستای حفظ و هدایت دانشجویان برتر و پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکترای تخصصی، دانشگاه شهید چمران اهواز از