محسن رضایی از اصلاحات سیاسی تا پرچمداری اصلاحات اقتصادی

چند روز بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نمانده است در این سال‌هایی که از عمر انقلاب اسلامی و اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب می گذرد همواره نام های بزرگی به عرصه ی انتخابات ریاست جمهوری وارد و رییس جمهور شدند اما تعداد کسانی که در این مسیر دارای برنامه های اقتصادی مدون

یارانه های واریزی در ماه انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری یارانه های واریزی در ماه انتخابات ریاست جمهوری عبارتند از: یارانه معیشتی بنزین و یارانه نقدی است که جزئیات آن را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.   به گزارش پایگاه خبری عهد کهن؛ یارانه های واریزی در ماه انتخابات ریاست جمهوری همان یارانه نقدی و یارانه معیشتی در تاریخ های مقرر به